Maya Hee Maya Hoo – (Kalimba Tabs & Chords)

afyadm


How To Read Tabs & Chords, Number Kalimba: 

SOLFEGE: DO RE MI FA SO LA TI
Letter Notes: C D E F G A B
Number Notes 1 2 3 4 5 6
Numbers:
Ma-ya-hi, ma-ya-hoo
1° 1° 6° 4, 1° 7 1° 5° 1
Ma-ya-hah, ma-ya-ha-ha
7 7 5° 5, 7 1° 1°° 6 6°
Ma-ya-hi, ma-ya-hoo
1° 7 1° 6° 4, 7 1° 5° 3
Ma-ya-hah, ma-ya-ha-ha
7 7 5° 5, 1° 7 1° 1°° 6 6°
1°° 7° 1°° 7° 6° 6° 6° 6° 7° 6° 5° 3°
1° 3° 2° 1° 5
5 2° 1° 7 1° 7 6
1°° 7° 1°° 7° 6° 6° 6° 7° 6° 5° 3°
1° 3° 2° 1° 7 7 2° 7 1° 7 6
1°° 7° 1°° 7° 6° 6° 6° 6° 7° 6° 5° 3°
1° 3° 2° 1° 5
5 2° 1° 7 1° 7 6
1°° 7° 1°° 7° 6° 6° 6° 7° 6° 5° 3°
1° 3° 2° 1° 7 7 2° 7 1° 7 (16)
Letters:
C° C° A° F, C° B C° G° C
B B G° G, B C° C°° A A°
C° B C° A° F, B C° G° E
B B G° G, C° B C° C°° A A°
C°° B° C°° B° A° A° A° A° B° A° G° E°
C° E° D° C° G
G D° C° B C° B A
C°° B° C°° B° A° A° A° B° A° G° E°
C° E° D° C° B B D° B C° B A
C°° B° C°° B° A° A° A° A° B° A° G° E°
C° E° D° C° G
G D° C° B C° B A
C°° B° C°° B° A° A° A° B° A° G° E°
C° E° D° C° B B D° B C° B (CA)
Doremi:
Do° Do° La° Fa, Do° Ti Do° So° Do
Ti Ti So° So, Ti Do° Do°° La La°
Do° Ti Do° La° Fa, Ti Do° So° Mi
Ti Ti So° So, Do° Ti Do° Do°° La La°
Do°° Ti° Do°° Ti° La° La° La° La° Ti° La° So° Mi°
Do° Mi° Re° Do° So
So Re° Do° Ti Do° Ti La
Do°° Ti° Do°° Ti° La° La° La° Ti° La° So° Mi°
Do° Mi° Re° Do° Ti Ti Re° Ti Do° Ti La
Do°° Ti° Do°° Ti° La° La° La° La° Ti° La° So° Mi°
Do° Mi° Re° Do° So
So Re° Do° Ti Do° Ti La
Do°° Ti° Do°° Ti° La° La° La° Ti° La° So° Mi°
Do° Mi° Re° Do° Ti Ti Re° Ti Do° Ti ( Do La)

Also Read

Bagikan:

Tags

Tinggalkan komentar