Not Angka Pianika Lagu Idul Fitri – Gita Gutawa

afyadm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Not Angka Pianika dan Lirik Lagu Idul Fitri – Gita Gutawa  

Dari Kiri Angka
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
Tombol Hitam Atas dari Kiri
#4 #5 #6 #1 #2 #4 #5 #6 #1 #2

Setelah berpuasa satu bulan lamanya
4 6/ 6 6/ 1′ 1/’ 1′ 1/’ 2/’ 4 2/’  4′ 4/’ 4′
Berzakat fitrah menurut perintah agama
4′ 2/’ 1/’ 1′ 1/’ 2/’ 1/’ 2/’ 4′ 1/’ 2/’ 1/’ 1′ 1′
Kini kita beridul fitri berbahagia
4 6/ 6 6/ 1′ 1/’ 1′ 1/’ 2/’ 4′ 2/’ 4′ 4/’ 4′
Mari kita berlebaran bersuka bergembira
4′ 2/’ 1/’ 1′ 1/’ 2/’ 1/’ 2/’ 4′ 1/’ 2/’ 1/’ 1′ 6/’

Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan
4′ 6/’ 6 6/’  4/’ 5/’ 4/’  5/’ 4′ 4/’  6/’ 5/’ 4/’ 4′
Hilang dendam tangis marah di hari lebaran
4′ 6/ 1′  1/’ 2/’  4′ 6/’   4′ 1/’   1′ 2/’   1/’   1′   6/

Minal aidzin wal faidzin
4′ 4′ 4/’ 4/’ 4′ 2/’ 1/’ 4/’ 2/’
Maafkan lahir dan batin
1′ 1/’ 2/’ 4′ 4/’ 5/’  4/’ 4′
Selamat para pemimpin
4′ 4′ 6/’ 6/’ 6/’ 5/’ 5′ 5/’
Rakyatnya makmur terjamin
4/’ 4′ 2/’ 4′ 4/’ 5/’ 4/’ 4′ 4/’ 4′ 2/’ 4′

Minal aidzin wal faidzin
4′ 4′ 4/’ 4/’ 4′ 2/’ 1/’ 4/’ 2/’
Maafkan lahir dan batin
1′ 1/’ 2/’ 4′ 4/’ 5/’  4/’ 4′
Selamat para pemimpin
4′ 4′ 6/’ 6/’ 6/’ 5/’ 5′ 5/’
Rakyatnya makmur terjamin
4/’ 4′ 2/’ 4′ 4/’ 5/’ 4/’ 4′ 4/’ 4′ 2/’ 4′

Also Read

Bagikan:

Tags

Tinggalkan komentar